Υποκριτική και "συμπυκνωμένες ζωές και συναισθήματα" ...