Υποκριτική και "συμπυκνωμένες ζωές και συναισθήματα" ...

Εκπαιδευτικά προγράμματα και διαμεσολάβηση ευημερίας στην επαφή ανθρώπων με  άλογα